STANAG, ALCPT

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ STANAG 6001 И ALCPT

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ