Scientific forums

Националният военен университет „Васил Левски” обхваща редица направления, разгръщащи научноизследователска дейност, чиито резултати, достижения и проблематика са предмет на научните форуми, ежегодно организирани, с международно участие и технологични изложения.