Прием

За вас кандидат-курсанти и студенти!!!

Националният военен университет „Васил Левски” извършва прием

за учебната 2024/2025 година.

Предимства на обучението в
Национален Военен Университет „Васил Левски“:
Курсантите са на пълна държавна издръжка включваща:
 • съвременно обзаведени безплатни общежития;
 • безплатно разнообразно столово хранене;
 • безплатно униформено облекло;
 • безплатен достъп до интернет;
 • центрове с условия за спорт, фитнес зали, плувни басейни;
 • полигонна и тренажорна база;
 • възможност за участие в съвместни обучения с държави-членки и партньори на НАТО;
 • изучаване и използване на различни видове техника и въоръжение.
Курсантите получават:
 • ежемесечна стипендия от 750 до 800 лв.;
 • стипендия за успех от 150 до 200 лв.;
 • възможност за обучение по чужд език съгласно стандарт на НАТО, и получаване на сертификат за същия;
 • възможности за обучение и специализации в университети на страни от Европейския съюз;
 • диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по военна специализация и по гражданска специалност;
 • гарантирана професионална реализация като офицери в Българската армия след дипломирането.
 
Студентите получават:
 • съвременно обзаведени общежития;
 • стипендия за отличен успех;
 • безплатен достъп до интернет;
 • възможност за ползване на центрове с условия за спорт, фитнес зали, плувни басейни;
 • възможност за завършване на безплатен курс по ОЦЕЛЯВАНЕ, както и издаване на сертификат за същия;
 • диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“;
 • възможност за професионална реализация в секторите „Сигурност“, „Администрация“, IT, „Логистика“ и в инженерните специалности.