НОРМАТИВНА БАЗА

Нормативните документи могат да дадат добри резултати и да създадат условия за успешното развитие на държавата и организациите само тогава, когато гражданите съзнават напълно тяхната важност, когато се отнасят с нужното почитание към тях и ги изпълняват съвестно и доброволно. В армията се обръща извънредно сериозно внимание на спазването на законите, защото дисциплината и заповедоизпълнението стоят в основата на принципите за изграждането на армията.

 ЗАКОНИ

 ПРАВИЛНИЦИ

 НАРЕДБИ

 ЗАПОВЕДИ

 ПРАВИЛНИЦИ НВУ

 СТРАТЕГИИ НВУ

 МЕТОДИКИ НВУ

 СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ НВУ

 АДМИНИСТРАТИВЕН МОДЕЛ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”