НОРМАТИВНА БАЗА

Нормативните документи могат да дадат добри резултати и да създадат условия за успешното развитие на държавата и организациите само тогава, когато гражданите съзнават напълно тяхната важност, когато се отнасят с нужното почитание към тях и ги изпълняват съвестно и доброволно. В армията се обръща извънредно сериозно внимание на спазването на законите, защото дисциплината и заповедоизпълнението стоят в основата на принципите за изграждането на армията.

ЗАКОНИ

ПРАВИЛНИЦИ

НАРЕДБИ

АДМИНИСТРАТИВЕН МОДЕЛ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ПРАВИЛНИЦИ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”