Национален военен университет "Васил Левски"

Мобилност за обучаеми

Право на участие в мобилност по програма „Еразъм+“ имат всички обучаеми на НВУ „Васил Левски“, в т.ч. курсанти и студенти от образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, обучаващи се в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.
Програмата осигурява финансова подкрепа за осъществяване на следните видове мобилности:
  1. Обучение от 3 до 12 месеца в чуждестранен университет – партньор;
  2.  Практика (стаж) от 2 до 12 месеца в чуждестранен университет – партньор.