Профил на купувача 2018 г.

Номер - НВУ „Васил Левски”

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване

Номер - АОП

НВУ-2018-12 Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-11 Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2018-10 Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2018-09 Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
НВУ-2018-08 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски" - 3
НВУ-2018-07 Ремонт на сграда № 6 - пети битов корпус
НВУ-2018-06 Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2018-05 Ремонт на сграда №1 - корпус "ТИЛ"
НВУ-2018-04 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2018-03 Изготвяне на работни инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор по обособени позиции
НВУ-2018-02 Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски" - прекратена
НВУ-2018-01 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"