Делнични истории

Тянко Жеков
Сержант от Националния военен университет спаси благоевградско село от пожар
В ХМИ си харесаха студентка от Националния военен университет и я поканиха на работа
В ХМИ си харесаха студентка от Националния военен университет и я поканиха на работа
Христо Генджов
Лейт. Христо Генджов е тазгодишният носител на наградата „Сава Муткуров“
Красимир Йорданов
Курсант старшина Красимир Йорданов е първенецът на випуск 2021 на Националния военен университет „Васил Левски“
Бойчо Златинов
Курсант старшина Бойчо Златинов е избрал да се развива в областта на киберсигурността
Ангел Мацурев
Курсант старшина Ангел Мацурев е отличникът на специализация „Военни комуникационни и информационни системи“
Васил Александров
Курсант старшина Васил Александров е първенец на специализация „Полева артилерия“
Мирослав Димитров
Курсант Мирослав Димитров направи прототип на автоматизирана система за насочване на стрелково оръжие
Стоян Митрев
Курсант старшина Стоян Митрев участва в исторически възстановки и в Представителния блок на НВУ
На 35 г. Любомир Линков е най-възрастният курсант в Националния военен университет
На 35 г. Любомир Линков е най-възрастният курсант в Националния военен университет