Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Шумен на 30.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2050
Калоян
Петков
Петков
Мн. добър 5,00
5
2
2060
Петьо
Банков
Петров
Мн. добър 4,50
4
3
2061
Марио
Пламенов
Облашки
Мн. добър 5,00
5
4
2084
Дарина
Стелиянова
Василева
Мн. добър 4,50
4
5
2088
Десислава
Десиславова
Ганчава
не се явил
6
2093
Богдан Самуил
Свиленов
Христов
Добър 4,00
3
7
2104
Йордан
Ивайлов
Иванов
Мн. добър 4,50
4
8
2122
Илиян
Стаменов
Антонов
Мн. добър 4,50
4
9
2154
Денис
Алтанов
Юмеров
Добър 4,00
3
10
2171
Янислав
Георгиев
Димитров
Добър 4,00
3