Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Шумен на 31.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2078
Стоян
Минков
Дойчев
Мн. добър 4,50
4
2
2082
Веселин
Стоименов
Стоянов
Мн. добър 5,00
5
3
2114
Кристиян
Харалампиев
Влаев
не се явил
4
2159
Искрен
Маринов
Коцев
Добър 4,00
3
5
2174
Гергана
Калинова
Юрюкова
Среден 3,00
0