Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Сливен на 25.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2005
Кристиан
Иванов
Иванов
не се явил
---
2
2007
Стоян
Стефанов
Стефанов
Добър 3,50
1
3
2008
Николай
Тодоров
Кулев
Мн. добър 4,50
4
4
2011
Стефан
Георгиев
Георгиев
Добър 4,00
3
5
2017
Мартин
Мирославов
Илиев
не се явил
---
6
2020
Йоана
Ангелова
Пашкулева
Добър 3,50
1
7
2028
Нури
Фердунов
Нуриев
Добър 3,50
1
8
2034
Никола
Живков
Василев
Добър 3,50
1
9
2048
Даниел
Панайотов
Колев
Добър 3,50
1
10
2059
Ник
Петев
Петков
Добър 4,00
3
11
2065
Даниел
Георгиев
Димитров
Добър 4,00
3
12
2069
Адреан
Дениславов
Димитров
Мн. добър 4,50
4
13
2076
Стоян
Димитров
Иванов
не се явил
---
14
2095
Борис
Стоянов
Попов
Мн. добър 4,50
4
15
2099
Георги
Тянков
Бойчев
Добър 4,00
3
16
2100
Стилиян
Цветанов
Вълев
Мн. добър 4,50
4
17
2106
Елена
Димчева
Чанкова
Среден 3,00
0
18
2107
Стоян
Галинов
Димов
Добър 3,50
1
19
2116
Димитър
Петров
Димитров
Добър 3,50
1
20
2121
Васил
Радославов
Козарев
Мн. добър 4,50
4
21
2136
Калоян
Бисеров
Калчев
Мн. добър 4,50
4
22
2140
Преслав
Делянов
Видев
Добър 4,00
3
23
2149
Мариян
Петков
Георгиев
Добър 3,50
1
24
2150
Красимир
Георгиев
Вълчев
Добър 3,50
1
25
2153
Иваел
Георгиев
Абаджов
Добър 4,00
3