Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Стара Загора на 26.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2027
Мария
Донева
Аспарухова
Мн. добър 4,50
4
2
2039
Иван
Иванов
Иванов
не се явил
 
3
2051
Преслав
Тихомиров
Ганев
Мн. добър 4,50
4
4
2056
Жаклин
Петрова
Косева
Мн. добър 4,50
4
5
2057
Мария
Петрова
Косева
Мн. добър 4,50
4
6
2062
Румяна
Георгиева
Касапова
не се явил
 
7
2064
Назиле
Тургай
Байрям
не се явил
 
8
2067
Робърт
Валтеров
Калъпов
не се явил
 
9
2075
Владислав
Владиславов
Абаров
не се явил
 
10
2103
Андон
Христов
Дончев
Добър 4,00
3
11
2110
Виргиния
Живкова
Камбурова
не се явил
 
12
2142
Елена
Севдалинова
Кючукова
Добър 4,00
3