Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Велико Търново на 07.04.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2009
Лазар
Петров
Кьоргогов
Добър 4,00
3
2
2010
Радостин
Красимиров
Сарафов
Добър 3,50
1
3
2091
Варол
Айринов
Юсеинов
Добър 3,50
1
4
2128
Елена
Андреева
Боянова
Отказала се