Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Велико Търново на 30.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2024
Николай
Чавдаров
Савов
Добър 3,50
1
2
2029
Христофър
Петров
Лесничков
Добър 4,00
3
3
2042
Александър
Ивелинов
Иванов
Добър 4,00
3
4
2045
Николай
Симеонов
Нейчев
Добър 4,00
3
5
2066
Мартин
Илиянов
Стоянов
Мн. добър 4,50
4
6
2112
Ивелин
Ивайлов
Иванов
Добър 4,00
3
7
2123
Таня
Валентинова
Желязкова
Не явил се
 
8
2141
Сандриния
Словова
Димова
Отказала се
 
9
2145
Кристиян
Бисеров
Ченешков
Добър 3,50
1
10
2146
Георги
Василев
Александров
Не явил се
 
11
2165
Димитър
Станимиров
Трингов
Добър 4,00
3
12
2169
Христо
Илиев
Жутев
Добър 4,00
3