Резултати от изпит по физическа подготовка в гр. Велико Търново на 31.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка Точки
1
2001
Христо
Йорданов
Христов
Мн. добър 4,50
4
2
2002
Антон
Мирославов
Петков
Добър 3,50
1
3
2003
Бойко
Владимиров
Радев
Мн. добър 4,50
4
4
2004
Кристиан
Ганев
Колев
Отличен 6,00
6
5
2013
Мартин
Мирославов
Матев
Мн. добър 5,00
5
6
2032
Панайот
Галинов
Иванов
Добър 3,50
1
7
2045
Николай
Симеонов
Нейчев
Добър 4,00
3
8
2049
Александър
Димитров
Атанасов
Добър 4,00
3
9
2052
Димо
Желев
Стоянов
Мн. добър 4,50
4
10
2070
Калоян
Николаев
Яков
Добър 4,00
3
11
2108
Радостин
Ранди
Димов
Мн. добър 4,50
4
12
2130
Антонио
Емилов
Мирков
Добър 4,00
3
13
2148
Ангел
Тенчев
Пеневски
Добър 4,00
3
14
2155
Диан
Иванов
Братоев
Мн. добър 4,50
4
15
2157
Димитър
Стоянов
Заваринов
Мн. добър 4,50
4
16 2123 Таня Валентинова Желязкова Добър 4,00 3