Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език на 06.04.2024 г. и 07.04.2024 г. в гр. Велико Търново

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2009
Лазар
Петров
Кьоргогов
3,48
неиздържал
2
2010
Радостин
Красимиров
Сарафов
3,90
 
3
2049
Александър
Димитров
Атанасов
3,78
 
4
2091
Варол
Айринов
Юсеинов
3,78
издържал
5
2096
Теодор
Цвятков
Желев
4,14
издържал
6
2108
Радостин
Ранди
Димов
3,54
 
7
2128
Елена
Андреева
Боянова
3,90
неиздържал
8
2135
Никола
Илиянов
Димов
не се явил
не се явил
9
2139
Цветомира
Георгиева
Найденова
не се явил
не се явил
10
2152
Виктор
Григоров
Кръстански
4,08
неиздържал
11
2161
Зафер
Балтинур
Реджеб
не се явил
не се явил
12
2163
Симона
Михайлова
Чаушева
3,96
издържал
13
2166
Ангел
Костадинов
Левенов
не се явил
не се явил
14
2167
Валерия
Йорданова
Джигрева
5,10
издържал
15
2168
Кристиян
Красенов
Славов
не се явил
не се явил
16
2170
Гергана
Петява
Якова
4,38
издържал
17
2172
Преслав
Николаев
Николов
4,80
издържал
18
2173
Шенер
Шенол
Мюмюн
не се явил
не се явил
19 2156 Мартин Петров Радев   издържал