Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език на 06.04.2024 г. и 07.04.2024 г. в гр. Шумен

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2015
Александър
Павлов
Стоянов
не се явил
не се явил
2
2092
Радостин
Миленов
Радков
5,16
неиздържал
3
2097
Диан
Станиславов
Ковачев
5,28
издържал
4
2159
Искрен
Маринов
Коцев
не се явил
издържал