Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език на 30.03.2024 г. и 31.03.2024 г. в гр. Шумен

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2043
Ивайло
Иванов
Цветанов
не се явил
 
2
2044
Мартин
Иванов
Цветанов
не се явил
 
3
2050
Калоян
Петков
Петков
5,58
издържал
4
2082
Веселин
Стоименов
Стоянов
5,46
 
5
2084
Дарина
Стелиянова
Василева
5,46
 
6
2088
Десислава
Десиславова
Ганчава
не се явил
не се явил
7
2093
Богдан Самуил
Свиленов
Христов
5,22
издържал
8
2104
Йордан
Ивайлов
Иванов
5,46
издържал
9
2105
Цветелина
Руменова
Балева
не се явил
 
10
2114
Кристиян
Харалампиев
Влаев
не се явил
не се явил
11
2122
Илиян
Стаменов
Антонов
6,00
издържал
12
2134
Атанас
Ангелов
Николов
не се явил
не се явил
13
2154
Денис
Алтанов
Юмеров
5,16
издържал
14
2159
Искрен
Маринов
Коцев
5,28
 
15
2171
Янислав
Георгиев
Димитров
4,74
не се явил
16
2174
Гергана
Калинова
Юрюкова
5,16
издържал
17 2078 Стоян Минков Дойчев   издържал