Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език в гр. Монтана от 05.03.2024 г. до 06.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2014
Валентино
Мирославов
Валентинов
3,78
не се явил
2
2031
Цветелин
Атанасов
Цецков
3,96
издържал
3
2037
Християн
Върбанов
Христов
не се явил
не се явил
4
2038
Веселин
Илков
Цеков
4,20
издържал
5
2054
Тонислав
Цветанов
Бръмбашки
4,50
издържал
6
2055
Евгени
Илиянов
Илиев
4,92
издържал
7
2060
Петьо
Банков
Петров
3,84
издържал
8
2061
Марио
Пламенов
Облашки
3,18
издържал
9
2067
Робърт
Валтеров
Калъпов
3,30
неиздържал
10
2074
Динимир
Емилов
Недялков
4,38
издържал
11
2101
Мария
Даниелова
Тимова
4,26
издържал
12
2102
Томас
Тодоров
Господинов
3,84
издържал
13
2113
Любомир
Цветомиров
Ненов
3,36
неиздържал