Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език в гр. Пловдив от 15.03.2024 г. до 16.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2009
Лазар
Петров
Кьоргогов
3,42
неиздържал
2
2010
Радостин
Красимиров
Сарафов
3,66
издържал
3
2022
Любен
Павлов
Пандърски
5,58
издържал
4
2026
Стилиян
Лъчезаров
Мазманянов
5,58
издържал
5
2036
Боян
Иванов
Иванов
4,8
издържал
6
2041
Илиян
Добринов
Трифонов
не се явил
 
7
2053
Петър
Илиев
Попов
3,48
издържал
8
2058
Иван
Димитров
Полихронов
5,16
издържал
9
2065
Даниел
Георгиев
Димитров
3,72
 
10
2068
Борислав
Младенов
Евтимов
не се явил
 
11
2071
Теодор
Ненков
Кацаров
не се явил
не се явил
12
2072
Владислав
Добрев
Шаралиев
4,2
издържал
13
2077
Никола
Цоков
Тодоров
4,44
издържал
14
2079
Никола
Обретков
Самуилов
3,78
издържал
15
2080
Димитър
Делчов
Чернев
4,5
издържал
16
2085
Константин
Венков
Георгиев
3,66
издържал
17
2086
Йордан
Петров
Тунчев
4,92
издържал
18
2090
Ивайло
Илиев
Савлеков
4,14
издържал
19
2094
Атила
Дойчев
Ясенов
5,04
издържал
20
2117
Владислав
Бисеров
Пунов
4,38
издържал
21
2118
Ана-Мария
Бориславова
Лилова
не се явил
не се явил
22
2120
Петко
Маринов
Налбантов
4,5
неиздържал
23
2124
Кристиян
Стефанов
Йовков
3,96
издържал
24
2125
Любомира
Владимирова
Сарийска
3,78
неиздържал
25
2132
Никола
Христов
Чипев
3,54
неиздържал
26
2137
Виолета
Стоянова
Нориева
4,02
 
27
2138
Райко
Георгиев
Георгиев
3,72
издържал
28
2144
Кристиян
Михайлов
Шишков
4,50
неиздържал