Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език в гр. Сливен от 20.03.2024 г. до 21.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2005
Кристиан
Иванов
Иванов
3,72
не се явил
2
2007
Стоян
Стефанов
Стефанов
4,38
издържал
3
2008
Николай
Тодоров
Кулев
4,62
издържал
4
2011
Стефан
Георгиев
Георгиев
5,88
издържал
5
2017
Мартин
Мирославов
Илиев
не се явил
не се явил
6
2020
Йоана
Ангелова
Пашкулева
4,26
издържал
7
2028
Нури
Фердунов
Нуриев
3,48
неиздържал
8
2034
Никола
Живков
Василев
6,00
издържал
9
2039
Иван
Иванов
Иванов
не се явил
 
10
2048
Даниел
Панайотов
Колев
5,04
издържал
11
2059
Ник
Петев
Петков
5,16
издържал
12
2065
Даниел
Георгиев
Димитров
3,90
неиздържал
13
2069
Адреан
Дениславов
Димитров
5,16
издържал
14
2076
Стоян
Димитров
Иванов
не се явил
не се явил
15
2078
Стоян
Минков
Дойчев
не се явил
 
16
2099
Георги
Тянков
Бойчев
5,10
издържал
17
2100
Стилиян
Цветанов
Вълев
4,02
издържал
18
2106
Елена
Димчева
Чанкова
4,02
издържал
19
2107
Стоян
Галинов
Димов
3,78
неиздържал
20
2116
Димитър
Петров
Димитров
4,44
издържал
21
2121
Васил
Радославов
Козарев
4,20
издържал
22
2136
Калоян
Бисеров
Калчев
5,40
издържал
23
2140
Преслав
Делянов
Видев
5,28
издържал
24
2148
Ангел
Тенчев
Пеневски
4,68
издържал
25
2149
Мариян
Петков
Георгиев
3,42
неиздържал
26
2150
Красимир
Георгиев
Вълчев
3,78
издържал
27
2153
Иваел
Георгиев
Абаджов
3,60
издържал
28
2082
Веселин
Стоименов
Стоянов
  издържал