Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език в гр. София от 07.03.2024 г. до 08.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2006
Боян
Красимиров
Симеонов
6,00
издържал
2
2012
Ангел
Янков
Стражаков
4,80
издържал
3
2014
Валентино
Мирославов
Валентинов
4,56
 
4
2016
Ташко
Петров
Георгиев
не се явил
не се явил
5
2018
Денис
Евгени
Мартинов
5,82
издържал
6
2019
Никол
Николова
Миленкова
5,28
издържал
7
2021
Мария
Сашкова
Кръстанова
не се явил
 
8
2023
Нели
Георгиева
Тошева
4,50
 
9
2024
Николай
Чавдаров
Савов
4,14
не се явил
10
2025
Александър
 
Зашев
5,22
издържал
11
2029
Христофър
Петров
Лесничков
4,20
 
12
2030
Ирен
Яворова
Младенова
5,04
неиздържал
13
2033
Константин
Янков
Янков
4,62
издържал
14
2035
Боян
Валериев
Челенков
не се явил
не се явил
15
2040
Димитър
Костадинов
Караянев
5,16
издържал
16
2046
Александър
Станиславов
Григоров
не се явил
не се явил
17
2047
Славчо
Славчов
Бошикьов
не се явил
не се явил
18
2063
Лъчезар
Ивайлов
Попов
3,84
издържал
19
2073
Дарина
Евтимова
Методиева
5,16
издържал
20
2081
Виктория
Сергеева
Иванова
5,04
издържал
21
2083
Мария
Любомирова
Петрова
4,14
неиздържал
22
2089
Никол
Цветанова
Начкова
4,14
издържал
23
2095
Борис
Стоянов
Попов
5,16
издържал
24
2098
Тома
Костадинов
Партенов
4,74
издържал
25
2109
Васил
Лазаров
Лазаров
4,08
издържал
26
2115
Николет
Габриелова
Люледжиева
4,62
издържал
27
2119
Крум
Петров
Пахов
5,40
издържал
28
2126
Благовест
Радославов
Стоянчев
5,22
издържал
29
2129
Ангел
Петров
Василев
3,00
неиздържал
30
2131
Мартин
Любенов
Ангелов
3,54
издържал