Резултати от общообразователен тест и тест по чужд език в гр. Стара Загора от 12.03.2024 г. до 13.03.2024 г.

№ по ред Вх. № Име Презиме Фамилия Оценка ООТ Оценка ЧЕ
1
2027
Мария
Донева
Аспарухова
4,86
неиздържал
2
2051
Преслав
Тихомиров
Ганев
4,62
издържал
3
2056
Жаклин
Петрова
Косева
5,70
издържал
4
2057
Мария
Петрова
Косева
4,68
издържал
5
2062
Румяна
Георгиева
Касапова
не се явил
не се явил
6
2064
Назиле
Тургай
Байрям
5,34
неиздържал
7
2065
Даниел
Георгиев
Димитров
4,26
 
8
2075
Владислав
Владиславов
Абаров
5,88
 
9
2103
Андон
Христов
Дончев
5,10
издържал
10
2110
Виргиния
Живкова
Камбурова
3,84
издържал
11
2133
Димитър
Георгиев
Батев
4,62
 
12
2142
Елена
Севдалинова
Кючукова
4,86
издържал